Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 48 năm Ngày giải phóng miền Nam (30/4/1975 - 30/4/2023); Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương 10/3 và Ngày Quốc tế Lao động 01/5!

Thứ ba, 30 Tháng 5, 2023 - 02:47

Lịch học lớp TC LLCT-HC C51 (Điều chỉnh lần 2), Phần học: Nghiệp vụ công tác MTTQ và đoàn thể nhân dân ở cơ sở, từ ngày 20/2 đến ngày 28/2/2023

Danh sách lớp: 

Trung cấp LLCT-HC C51

Danh sách môn học: 

Nghiệp vụ công tác đoàn thể...

Năm học: 

2023

Lịch học lớp TC LLCT-HC C51 (Điều chỉnh lần 2), Phần học: Nghiệp vụ công tác MTTQ và đoàn thể nhân dân ở cơ sở, từ ngày 20/2 đến ngày 28/2/2023

Tải tập tin đính kèm: 

Tin khác