Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2023)!

Thứ năm, 9 Tháng 2, 2023 - 19:27

Lịch học Lớp TC LLCT-HC C49, Phần học: Đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam về các lĩnh vực của đời sống xã hội (Đợt 2). Từ ngày 15/6 đến ngày 21/6/2022

Danh sách lớp: 

Trung cấp LLCT-HC C49

Danh sách môn học: 

Đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước..

Năm học: 

2022

Lịch học Lớp TC LLCT-HC C49, Phần học: Đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam về các lĩnh vực của đời sống xã hội (Đợt 2). Từ ngày 15/6 đến ngày 21/6/2022

Tải tập tin đính kèm: 

Tin khác