Nhiệt liệt chào mừng Kỷ niệm 41 năm Ngày nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2023)!

Thứ sáu, 8 Tháng 12, 2023 - 07:10

Lịch học lớp TC LLCT GD32, Học phần: Nội dung cơ bản của chủ nghĩa DVBC và chủ nghĩa DVLS; từ ngày 07/8 đến ngày 23/8/2023