Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2023)!

Thứ năm, 9 Tháng 2, 2023 - 00:09

Lịch học Lớp TC LLCT GD31, Phần học: Nội dung cơ bản của chủ nghĩa xã hội khoa học. Từ ngày 02/6 đến ngày 15/6/2022