Nhiệt liệt chào mừng 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2024)! Mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng quang vinh, mừng xuân Giáp Thìn!

Thứ ba, 27 Tháng 2, 2024 - 13:43

Lịch học lớp TC LLCT GD30 (Điều chỉnh), Học phần: Thực tiễn và kinh nghiệm xây dựng, phát triển địa phương; từ ngày 15/11 đến ngày 24/11/2022