Nhiệt liệt chào mừng 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024) và Ngày Quốc tế lao động 01/5!

Thứ tư, 24 Tháng 4, 2024 - 16:32

Lịch học lớp TC LLCT C61, Học phần: Nội dung cơ bản về Nhà nước và pháp luật Việt Nam; từ ngày 18/12 đến ngày 27/12/2023