Kỷ niệm 114 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ (08/3/1910-08/3/2024), 1983 năm cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng, ngày Quốc tế hạnh phúc 20/3 và 77 năm Ngày thành lập Trường Đảng tỉnh Bến Tre (Trường Chính trị Bến Tre) (07/3/1947-07/3/2024)!

Chủ nhật, 21 Tháng 4, 2024 - 14:37

Lịch học lớp TC LLCT C58 (Điều chỉnh), Học phần: Nội dung cơ bản của chủ nghĩa xã hội khoa học và nhận thức về con đường đi lên CNXH ở Việt Nam; từ ngày 12/5 đến ngày 23/6/2023

Danh sách lớp: 

Trung cấp LLCT C58

Học phần: 

Chủ nghĩa xã hội khoa học

Năm học: 

2023

Lịch học lớp TC LLCT C58 (Điều chỉnh), Học phần: Nội dung cơ bản của chủ nghĩa xã hội khoa học và nhận thức về con đường đi lên CNXH ở Việt Nam; từ ngày 12/5 đến ngày 23/6/2023

Tải tập tin đính kèm: 

Tin khác