Kỷ niệm 114 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ (08/3/1910-08/3/2024), 1983 năm cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng, ngày Quốc tế hạnh phúc 20/3 và 77 năm Ngày thành lập Trường Đảng tỉnh Bến Tre (Trường Chính trị Bến Tre) (07/3/1947-07/3/2024)!

Chủ nhật, 21 Tháng 4, 2024 - 16:04

Lịch học lớp TC LLCT C57 (Điều chỉnh lần 2), Học phần: Nội dung cơ bản của CNDV biện chứng và CNDV lịch sử; từ ngày 15/3 đến ngày 31/3/2023

Danh sách lớp: 

Trung cấp LLCT C57 (huyện Bình Đại)

Học phần: 

Đang cập nhật...

Năm học: 

2023

Lịch học lớp TC LLCT C57 (Điều chỉnh lần 2), Học phần: Nội dung cơ bản của CNDV biện chứng và CNDV lịch sử; từ ngày 15/3 đến ngày 31/3/2023

Tải tập tin đính kèm: 

Tin khác