Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 48 năm Ngày giải phóng miền Nam (30/4/1975 - 30/4/2023); Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương 10/3 và Ngày Quốc tế Lao động 01/5!

Thứ tư, 7 Tháng 6, 2023 - 03:33

Lịch học lớp TC LLCT C57 (Điều chỉnh lần 2), Học phần: Nội dung cơ bản của CNDV biện chứng và CNDV lịch sử; từ ngày 15/3 đến ngày 31/3/2023