Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 75 năm thành lập Trường Chính trị Bến Tre (1947-2022) và 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2022)!

Thứ ba, 6 Tháng 12, 2022 - 21:45

Lịch học lớp TC LLCT C56, Phần học: Kinh tế chính trị về PTSX TBCN và Kinh tế chính trị TKQĐ lên CNXH, từ ngày 03/10 đến ngày 19/10/2022

Danh sách lớp: 

Trung cấp LLCT C56

Danh sách môn học: 

Kinh tế chính trị Mác Lênin

Năm học: 

2022

Lịch học lớp TC LLCT C56, Phần học: Kinh tế chính trị về PTSX TBCN và Kinh tế chính trị TKQĐ lên CNXH, từ ngày 03/10 đến ngày 19/10/2022

Tải tập tin đính kèm: 

Tin khác