Nhiệt liệt chào mừng Kỷ niệm 41 năm Ngày nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2023)!

Thứ sáu, 8 Tháng 12, 2023 - 07:00

Lịch học lớp TC LLCT C56 (Điều chỉnh lần 3), Học phần: Nội dung cơ bản về Nhà nước và pháp luật Việt Nam; từ ngày 17/8 đến ngày 31/8/2023