Nhiệt liệt chào mừng Kỷ niệm 41 năm Ngày nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2023)!

Thứ tư, 6 Tháng 12, 2023 - 12:27

Lịch học lớp TC LLCT C56 (Điều chỉnh lần 3), Học phần: Nội dung cơ bản về Nhà nước và pháp luật Việt Nam; từ ngày 17/8 đến ngày 31/8/2023

Danh sách lớp: 

Trung cấp LLCT C56

Học phần: 

Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị

Năm học: 

2023

Lịch học lớp TC LLCT C56 (Điều chỉnh lần 3), Học phần: Nội dung cơ bản về Nhà nước và pháp luật Việt Nam; từ ngày 17/8 đến ngày 31/8/2023

Tải tập tin đính kèm: 

Tin khác