Nhiệt liệt chào mừng Kỷ niệm 41 năm Ngày nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2023)!

Thứ tư, 6 Tháng 12, 2023 - 11:50

Lịch học lớp TC LLCT C56 (Điều chỉnh lần 3), Học phần: Kỹ năng lãnh đạo, quản lý; từ ngày 16/5 đến ngày 01/6/2023