Nhiệt liệt chào mừng 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2024)! Mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng quang vinh, mừng xuân Giáp Thìn!

Thứ năm, 22 Tháng 2, 2024 - 17:54

Lịch học lớp TC LLCT C56 (Điều chỉnh), Học phần: Nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh, từ ngày 09/12 đến ngày 20/12/2022