Nhiệt liệt chào mừng 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2024)! Mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng quang vinh, mừng xuân Giáp Thìn!

Thứ ba, 27 Tháng 2, 2024 - 15:14

Lịch học lớp TC LLCT C56 (điều chỉnh), Học phần: Đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam; từ ngày 20/3 đến ngày 07/4/2023