Nhiệt liệt chào mừng Kỷ niệm 41 năm Ngày nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2023)!

Thứ tư, 6 Tháng 12, 2023 - 12:01

Lịch học lớp TC LLCT C55, Học phần: Nội dung cơ bản về Nhà nước và pháp luật Việt Nam, từ ngày 12/6 đến ngày 22/6/2023