Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 75 năm thành lập Trường Chính trị Bến Tre (1947-2022) và 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2022)!

Thứ ba, 6 Tháng 12, 2022 - 21:08

Lịch học lớp TC LLCT C55 (Điều chỉnh lần 3), Phần học: Nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh, từ ngày 21/9 đến ngày 07/10/2022

Danh sách lớp: 

Trung cấp LLCT C55

Danh sách môn học: 

Tư tưởng Hồ Chí Minh

Năm học: 

2022

Lịch học lớp TC LLCT C55 (Điều chỉnh lần 3), Phần học: Nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh, từ ngày 21/9 đến ngày 07/10/2022

Tải tập tin đính kèm: 

Tin khác