Nhiệt liệt chào mừng Kỷ niệm 41 năm Ngày nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2023)!

Thứ bảy, 9 Tháng 12, 2023 - 14:40

Lịch học lớp TC LLCT C55 (Điều chỉnh lần 2), Học phần: MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị -xã hội; từ ngày 01/11 đến ngày 12/11/2022