Nhiệt liệt chào mừng Kỷ niệm 41 năm Ngày nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2023)!

Thứ sáu, 8 Tháng 12, 2023 - 06:02

Lịch học lớp TC LLCT C55 (Điều chỉnh), Học phần: Xây dựng Đảng; tử ngày 16/5 đến ngày 29/5/2023