Nhiệt liệt chào mừng 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2024)! Mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng quang vinh, mừng xuân Giáp Thìn!

Thứ ba, 27 Tháng 2, 2024 - 13:00

Lịch học lớp TC LLCT C55 (Điều chỉnh), Học phần: Nội dung cơ bản của chủ nghĩa xã hội khoa học, từ ngày 05/4 đến ngảy 19/4/2023