Nhiệt liệt chào mừng 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2024)! Mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng quang vinh, mừng xuân Giáp Thìn!

Thứ năm, 22 Tháng 2, 2024 - 18:41

Lịch học lớp TC LLCT C54 (Điều chỉnh lần 2), Học phần: Đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam; từ ngày 01/3 đến ngày 24/3/2023