Nhiệt liệt chào mừng Kỷ niệm 41 năm Ngày nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2023)!

Chủ nhật, 10 Tháng 12, 2023 - 12:32

Lịch học lớp TC LLCT C54 (Điều chỉnh), Học phần: Kinh tế chính trị về PTSX TBCN và kinh tế chính trị TKQĐ lên CNXH; từ ngày 15/11 đến ngày 30/11/2022

Danh sách lớp: 

Trung cấp LLCT C54

Học phần: 

Đang cập nhật...

Năm học: 

2022

Lịch học lớp TC LLCT C54 (Điều chỉnh), Học phần: Kinh tế chính trị về PTSX TBCN và kinh tế chính trị TKQĐ lên CNXH; từ ngày 15/11 đến ngày 30/11/2022

Tải tập tin đính kèm: 

Tin khác