Nhiệt liệt chào mừng 77 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2022) và Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2022)!

Thứ tư, 5 Tháng 10, 2022 - 16:00

Lịch học Lớp TC LLCT C53, Phần học: Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam. Từ ngày 01/6 đến ngày 09/6/2022