Nhiệt liệt chào mừng 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2024)! Mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng quang vinh, mừng xuân Giáp Thìn!

Thứ năm, 22 Tháng 2, 2024 - 17:04

Lịch học lớp TC LLCT C53 (Điều chỉnh lần 2), Học phần: Thực tiễn và kinh nghiệm xây dựng, phát triển địa phương, từ ngày 01/12 đến ngày 09/12/2022