Nhiệt liệt chào mừng 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024) và Ngày Quốc tế lao động 01/5!

Thứ tư, 24 Tháng 4, 2024 - 15:51

Lịch học lớp TC LLCT A41 (Điều chỉnh lần 2), Học phần: Quản lý hành chính nhà nước, từ ngày 22/11 đến ngày 19/12/2022