Nhiệt liệt chào mừng Kỷ niệm 41 năm Ngày nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2023)!

Thứ bảy, 9 Tháng 12, 2023 - 15:06

Lịch học lớp TC LLCT A40, Học phần: Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, từ ngày 05/01 đến ngày 09/02/2023