Nhiệt liệt chào mừng 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024) và Ngày Quốc tế lao động 01/5!

Thứ ba, 21 Tháng 5, 2024 - 13:52

Lịch học lớp TC LLCT A40 (Điều chỉnh), Học phần: Quản lý hành chính nhà nước; từ ngày 22/5 đến ngày 12/6/2023