Kỷ niệm 114 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ (08/3/1910-08/3/2024), 1983 năm cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng, ngày Quốc tế hạnh phúc 20/3 và 77 năm Ngày thành lập Trường Đảng tỉnh Bến Tre (Trường Chính trị Bến Tre) (07/3/1947-07/3/2024)!

Thứ tư, 17 Tháng 4, 2024 - 15:46

Lịch học lớp TC LLCT A39, Phần học: Nội dung cơ bản của chủ nghĩa xã hội khoa học; từ ngày 28/9 đến ngày 19/10/2022

Danh sách lớp: 

Trung cấp LLCT A39

Học phần: 

Chủ nghĩa xã hội khoa học

Năm học: 

2022

Lịch học lớp TC LLCT A39, Phần học: Nội dung cơ bản của chủ nghĩa xã hội khoa học; từ ngày 28/9 đến ngày 19/10/2022

Tải tập tin đính kèm: 

Tin khác