Nhiệt liệt chào mừng 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2024)! Mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng quang vinh, mừng xuân Giáp Thìn!

Thứ ba, 27 Tháng 2, 2024 - 12:54

Lịch học lớp TC LLCT A39 (Điều chỉnh), Phần học: Nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh, từ ngày 26/10 đến ngày 14/11/2022