Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 75 năm thành lập Trường Chính trị Bến Tre (1947-2022) và 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2022)!

Thứ ba, 6 Tháng 12, 2022 - 21:46

Lịch học Lớp TC LLCT A38 (Điều chỉnh lần 5), Phần học: Đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam; từ ngày 26/8 đến ngày 13/10/2022

Danh sách lớp: 

Trung cấp LLCT A38

Danh sách môn học: 

Đang cập nhật...

Năm học: 

2022

Lịch học Lớp TC LLCT A38 (Điều chỉnh lần 5), Phần học: Đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam; từ ngày 26/8 đến ngày 13/10/2022

Tải tập tin đính kèm: 

Tin khác