Nhiệt liệt chào mừng Kỷ niệm 41 năm Ngày nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2023)!

Chủ nhật, 10 Tháng 12, 2023 - 12:12

Lịch học lớp TC LLCT A38 (Điều chỉnh lần 2), Phần học: Thực tiễn và kinh nghiệm xây dựng, phát triển địa phương; từ ngày 01/3 đến ngày 15/3/2023

Danh sách lớp: 

Trung cấp LLCT A38

Học phần: 

Đang cập nhật...

Năm học: 

2023

Lịch học lớp TC LLCT A38 (Điều chỉnh lần 2), Phần học: Thực tiễn và kinh nghiệm xây dựng, phát triển địa phương; từ ngày 01/3 đến ngày 15/3/2023

Tải tập tin đính kèm: 

Tin khác