Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2023)!

Thứ năm, 9 Tháng 2, 2023 - 19:50

Lịch học lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính khóa 05 (Điều chỉnh lần 3), từ ngày 25/5 đến ngày 29/6/2022