Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2023)!

Thứ năm, 9 Tháng 2, 2023 - 20:33

Lịch học (Điều chỉnh lần 4), Lớp Bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp phòng, khóa 3; từ ngày 30/5 đến ngày 28/6/2022