Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 76 năm Ngày thành lập Trường Chính trị Bến Tre (07/03/1947 - 07/03/2023); 113 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ (08/3/1910 - 08/3/2023), 1983 năm cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng, ngày Quốc tế hạnh phúc 20/3!

Thứ hai, 27 Tháng 3, 2023 - 14:10

Lịch học (Điều chỉnh lần 3) Lớp TC LLCT - HC C48, Phần học: Một số kỹ năng cơ bản trong lãnh đạo, quản lý của cán bộ lãnh đạo, quản lý ở cơ sở. Từ ngày 14/6 đến ngày 28/6/2022

Danh sách lớp: 

Trung cấp LLCT-HC C48

Danh sách môn học: 

Một số Kỹ năng cơ bản trong lãnh đạo, quản lý...

Năm học: 

2022

Lịch học (Điều chỉnh lần 3) Lớp TC LLCT - HC C48, Phần học: Một số kỹ năng cơ bản trong lãnh đạo, quản lý của cán bộ lãnh đạo, quản lý ở cơ sở. Từ ngày 14/6 đến ngày 28/6/2022

Tải tập tin đính kèm: 

Tin khác