Nhiệt liệt chào mừng 76 năm ngày Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2021) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2021)!

Thứ hai, 27 Tháng 9, 2021 - 10:27

Lịch giảng môn Triết học Mác-Lênin, lớp Cao học không chuyên khóa 27 (Đợt 2) Hệ KTT, từ ngày 25/4 đến ngày 29/4/2021

Danh sách lớp: 

Cao học ngành xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước

Danh sách môn học: 

Triết học Mác Lênin

Năm học: 

2021

Lịch giảng môn Triết học Mác-Lênin, lớp Cao học không chuyên khóa 27 (Đợt 2) Hệ KTT, từ ngày 25/4 đến ngày 29/4/2021

Tải tập tin đính kèm: 

Tin khác