Nhiệt liệt chào mừng 76 năm ngày Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2021) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2021)!

Thứ hai, 27 Tháng 9, 2021 - 10:06

Lịch đi nghiên cứu thực tế cuối khóa, Lớp TC LLCT-HC ngành Tài nguyên và Môi trường, từ ngày 17/3 đến 31/3/2021