Nhiệt liệt chào mừng 77 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2022) và Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2022)!

Thứ năm, 29 Tháng 9, 2022 - 05:04

Khai giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị hệ không tập trung khóa 54, 55 và 56, năm 2022

Sáng ngày 08/8/2022, Trường Chính trị tỉnh Bến Tre tổ chức khai giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị hệ không tập trung khóa 54, 55 và 56 (gọi tắt C54, C55 và C56) cho 212 cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị của tỉnh.

Đồng chí Dương Văn Chăm, Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tham dự; cùng đại diện Sở Nội vụ tỉnh; lãnh đạo các khoa, phòng, giảng viên, viên chức nhà trường và học viên của 03 lớp C54, C55 và C56.

Thời gian, nội dung chương trình khóa học được thực hiện theo Quy chế đào tạo trung cấp lý luận chính trị ban hành kèm theo Quyết định số 6468-QĐ/HVCTQG ngày 21/12/2021 của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Khóa học nhằm trang bị cho học viên kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; một số nội dung về quản lý nhà nước, kỹ năng lãnh đạo, quản lý; rèn luyện năng lực vận dụng kiến thức lý luận Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước vào thực tiễn công tác; thực hành các kỹ năng lãnh đạo, quản lý về công tác xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội nhằm nâng cao năng lực, trình độ lãnh đạo, quản lý thực tiễn, hiệu quả tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị ở cơ sở, góp phần củng cố niềm tin của học viên vào chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc, chủ nghĩa xã hội, tạo động lực nhằm thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo.

Phát biểu khai giảng lớp học, đồng chí Dương Văn Chăm chúc mừng 212 học viên đã được Hội đồng tuyển sinh xem xét tuyển chọn tham gia lớp học một cách nghiêm túc, cẩn trọng về các điều kiện, tiêu chuẩn để tham gia lớp học. Qua đó, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của lãnh đạo cơ quan, đơn vị nơi cử cán bộ, công chức, viên chức dự học nhằm nâng cao bản lĩnh, trình độ lý luận chính trị, năng lực lãnh đạo, quản lý cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ở cơ sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới. Do vậy, các đồng chí học viên cần phải xác định đúng đắn động cơ, mục đích học tập, xây dựng tinh thần, thái độ học tập nghiêm túc, nỗ lực vượt qua khó khăn trong quá trình học tập, thể hiện tinh thần cầu thị, khiêm tốn, chấp hành nghiêm nội quy, quy chế học tập để đạt được kết quả tốt nhất./.

Đồng chí Dương Văn Chăm, Phó Hiệu trưởng
phát biểu khai giảng lớp.
 
Quang cảnh Lễ khai giảng.
 
 
 
Tin, ảnh: Tấn Lộc

Tin khác