CHÀO MỪNG NGÀY BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP, NHIỆM KỲ 2021 - 2026!

Thứ tư, 19 Tháng 5, 2021 - 03:37

Khai giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính hệ không tập trung khóa 48, 49 và 50 (C48, C49 và C50), năm 2021

Chiều ngày 16/3/2021, Trường Chính trị tỉnh Bến Tre tổ chức khai giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính hệ không tập khóa 48, 49 và 50 (C48, C49 và C50) cho 183 cán bộ, công chức, viên chức các sở, ngành của tỉnh và các cơ quan ngành dọc do Trung ương quản lý đóng trên địa bàn tỉnh.

Dự Lễ khai giảng có đồng chí Cao Văn Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Hiệu trưởng Trường Chính trị; đồng chí Dương Văn Chăm, Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị; lãnh đạo các khoa, phòng, giảng viên, viên chức nhà trường cùng toàn thể học viên của lớp C48, C49 và C50.

Mục tiêu của khóa học nhằm trang bị cho học viên kiến thức về: Những vấn đề cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; Những vấn đề cơ bản về Đảng Cộng sản và lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Những vấn đề cơ bản về hệ thống chính trị, nhà nước, pháp luật và quản lý hành chính nhà nước; Đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam về các lĩnh vực của đời sống xã hội; Kỹ năng lãnh đạo, quản lý và nghiệp vụ công tác Đảng, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể nhân dân; Tình hình, nhiệm vụ của địa phương với tổng thể chương trình 1084 tiết. Thông qua học tập, nghiên cứu giúp học viên củng cố, giữ vững niềm tin vào chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, vào sự nghiệp đổi mới của Đảng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên. Đồng thời, trang bị cho học viên phương pháp luận khoa học biến quá trình đào tạo thành tự đào tạo, biết vận dụng lý luận, quan điểm, đường lối của Đảng vào thực tiễn công tác và cuộc sống.

Phát biểu khai giảng lớp học, đồng chí Cao Văn Dũng, Hiệu trưởng cho biết: Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu Trường Chính trị thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, ý thức học tập lý luận chính trị của cán bộ, đảng viên. Do vậy, các đồng chí học viên cần phải xác định đúng đắn động cơ, mục đích học tập; học chính trị là trách nhiệm của mỗi đảng viên, học lý luận chính trị là nhu cầu để nâng cao trình độ lý luận chính trị, mở rộng tri thức khoa học về chính trị. Không nên xem học lý luận chính trị là nghĩa vụ, là để chuẩn hóa về chức danh, là để đủ điều kiện được bố nhiệm ở vị trí cao hơn đó là động cơ không đúng đắn. Chỉ khi xác định động cơ đúng đắn thì các đồng chí học viên mới có tâm thế, ý thức và tinh thần sẵn sàng thực hiện tốt nhiệm vụ học tập, xây dựng phương pháp học tập khoa học; tự nghiên cứu, mạnh dạn phát biểu thảo luận trên lớp cùng giảng viên làm rõ vấn đề lý luận và thực tiễn đặt ra, đồng thời chấp hành nghiêm nội, quy chế quản lý đào tạo của nhà trường./.

Đ/c Cao Văn Dũng, UVBTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Hiệu trưởng
phát biểu khai giảng lớp.
 

Đại biểu và học viên dự Lễ khai giảng.

 

Tin, Ảnh: Tấn Lộc

Tin khác