Đảng, Nhà nước và Nhân dân đời đời nhớ ơn các anh hùng - liệt sỹ, thương binh, người có công với nước đã xả thân vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc!

Thứ hai, 15 Tháng 8, 2022 - 17:04

Khai giảng lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo, quản lý

Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới nhằm nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, năng lực công tác cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm nhiệm vụ. Sáng ngày 08/6/2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy phối hợp với Học viện Chính trị Khu vực II tổ chức Lễ khai giảng lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho Tỉnh ủy viên, thủ trưởng các sở, ngành tỉnh; phó bí thư huyện ủy, thành ủy; chủ tịch và phó chủ tịch UBND cấp huyện, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tham dự có đồng chí Lê Đức Thọ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; PGS, TS.  Nguyễn Tấn Vinh, Phó Giám đốc Học viện Chính trị khu vực II; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy cùng 98 học viên.

Thời gian bồi dưỡng 03 ngày với 06 chuyên đề: Nhận diện và phương pháp đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch; phòng, chống tham nhũng và chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; Xây dựng phát triển nguồn nhân lực và xu hướng lãnh đạo trong bối cảnh hội nhập quốc tế và cách mạng công nghiệp lần thứ tư và vấn đề đặt ra đối với việc đào tạo nguồn nhân lực của Bến Tre; Tầm nhìn và mục tiêu phát triển đất nước đến giữa thế kỷ XXI và tầm nhìn chiến lược tỉnh Bến Tre; Kỹ năng lãnh đạo nhóm; Chuyển đổi số và phát triển kinh tế số trong giai đoạn hiện nay – Những định hướng chuyển đổi số và phát triển kinh tế số đối với địa phương; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bến Tre giai đoạn 2020 – 2025, định hướng năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045; Mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 2022, các giải pháp phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội hậu Covid-19. Đây là những vấn đề mới, mang tính thời sự được Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Học viện Chính trị khu vực II đã thống nhất lựa chọn xuất phát từ yêu cầu thực tiễn đặt ra đối với địa phương.

Phát biểu tại lễ khai giảng đồng chí Lê Đức Thọ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị: Các đồng chí học viên được triệu tập tham dự lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cần xác định trách nhiệm cao trong việc thực hiện nội dung chương trình lớp học đề ra, tập trung nghiên cứu và trao đổi thảo luận, làm sâu sắc thêm kiến thức, kỹ năng được lĩnh hội từ đội ngũ giảng viên, qua đó, vận dụng vào quá trình lãnh đạo, quản lý, xử lý tình huống thực tiễn tại cơ quan, đơn vị mình, góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ, mục tiêu hàng năm và của cả nhiệm kỳ 2020 - 2025.

PGS, TS. Nguyễn Tấn Vinh, Phó Giám đốc Học viện Chính trị khu vực II
phát biểu khai giảng lớp.
 
Đại biểu và học viên dự khai giảng.

Đồng chí Lê Đức Thọ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy
phát biểu tại lễ khai giảng.
 
 
Tin, Ảnh: Tấn Lộc.

Tin khác