CHÀO MỪNG NGÀY BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP, NHIỆM KỲ 2021 - 2026!

Thứ tư, 19 Tháng 5, 2021 - 03:43

Kế hoạch nâng cao chất lượng quản lý đào tạo và nghiên cứu khoa học

Kế hoạch số 02-KH/ĐU ngày 07/7/2020 của Đảng ủy Trường Chính trị Bến Tre về nâng cao chất lượng quản lý đào tạo và nghiên cứu khoa học.

Văn bản đính kèm: 

Thông tin hoạt động của Đảng ủy: 

Tin khác