CHÀO MỪNG NGÀY BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP, NHIỆM KỲ 2021 - 2026!

Thứ tư, 19 Tháng 5, 2021 - 04:15

Kế hoạch nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên, viên chức đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học của nhà trường

Kế hoạch số 04-KH/ĐU ngày 26/8/2020 về nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên, viên chức đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học của nhà trường.

Văn bản đính kèm: 

Thông tin hoạt động của Đảng ủy: 

Tin khác