CHÀO MỪNG NGÀY BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP, NHIỆM KỲ 2021 - 2026!

Thứ tư, 19 Tháng 5, 2021 - 02:50

Kế hoạch học tập môn: Xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam, Lớp CCLLCT A84-BT, từ ngày 19/01 đến 29/01/2021