Nhiệt liệt chào mừng 47 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2022) và 136 năm Ngày Quốc tế Lao động (01/5/1886-01/5/2022)!

Thứ tư, 18 Tháng 5, 2022 - 00:19

Kế hoạch học tập môn: Xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam, Lớp Cao cấp LLCT B83-BT, từ ngày 19/5/2021 đến 28/5/2021