Nhiệt liệt chào mừng 76 năm ngày Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2021) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2021)!

Chủ nhật, 24 Tháng 10, 2021 - 06:57

Kế hoạch học tập môn: Xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam (CTM), Lớp Cao cấp lý luận chính trị B83-BT, Từ ngày 23/08/2021 đến ngày 01/09/2021