Nhiệt liệt chào mừng 77 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2022) và Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2022)!

Thứ bảy, 20 Tháng 8, 2022 - 00:27

Kế hoạch học tập môn: Xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam (CTM), Lớp Cao cấp lý luận chính trị B83-BT, Từ ngày 23/08/2021 đến ngày 01/09/2021