CHÀO MỪNG NGÀY BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP, NHIỆM KỲ 2021 - 2026!

Thứ tư, 19 Tháng 5, 2021 - 02:43

Kế hoạch học tập môn: Quan hệ quốc tế (Điều chỉnh), lớp Cao cấp LLCT A84-BT, từ ngày 12/01 đến ngày 18/01/2021