Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2023)!

Thứ năm, 9 Tháng 2, 2023 - 01:06

Kế hoạch học tập môn: Quản lý kinh tế (Điều chỉnh), Lớp CCLLCT B83-BT, từ ngày 17/02 đến ngày 23/02/2022