Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 76 năm Ngày thành lập Trường Chính trị Bến Tre (07/03/1947 - 07/03/2023); 113 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ (08/3/1910 - 08/3/2023), 1983 năm cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng, ngày Quốc tế hạnh phúc 20/3!

Thứ hai, 27 Tháng 3, 2023 - 13:27

Kế hoạch học tập môn: Lý luận về dân tộc và quan hệ dân tộc ở Việt Nam, Lớp CCLLCT B83-BT, từ ngáy 07/4 đến 13/4/2022