Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 62 năm Ngày Bến Tre Đồng khởi (17/01/1960-17/01/2022)!

Thứ sáu, 21 Tháng 1, 2022 - 20:23

Kế hoạch học tập môn: Lý luận về dân tộc và quan hệ dân tộc ở Việt Nam, lớp Cao cấp LLCT A84-BT, từ ngày 24/5 đến ngày 31/5/2021

Danh sách lớp: 

Cao cấp LLCT A84-BT

Danh sách môn học: 

Đang cập nhật...

Năm học: 

2021

Kế hoạch học tập môn: Lý luận về dân tộc và quan hệ dân tộc ở Việt Nam, lớp Cao cấp LLCT A84-BT, từ ngày 24/5 đến ngày 31/5/2021

Tải tập tin đính kèm: 

Tin khác