Nhiệt liệt chào mừng 77 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2022) và Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2022)!

Thứ sáu, 19 Tháng 8, 2022 - 23:43

Kế hoạch học tập môn: Lý luận và pháp luật về quyền con người; Lớp Cao cấp LLCT B83-BT, từ ngày 05/10 đến 08/10/2021 (giảng trực tuyến)