Nhiệt liệt chào mừng 67 năm Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2021) và Kỷ niệm 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2021)!

Thứ bảy, 8 Tháng 5, 2021 - 09:11

Kế hoạch học tập môn: Kinh tế chính trị Mác-Lênin, Lớp Cao cấp LLCT B83-BT, từ ngày 10/3 đến 17/3/2021