Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 62 năm Ngày Bến Tre Đồng khởi (17/01/1960-17/01/2022)!

Thứ sáu, 21 Tháng 1, 2022 - 21:31

Kế hoạch học tập môn: Giáo dục quốc phòng và an ninh, Lớp CCLLCT A84-BT, từ ngày 14/12 đến 21/12/2020

Danh sách lớp: 

Cao cấp LLCT A84-BT

Danh sách môn học: 

Quốc phòng - An ninh

Năm học: 

2020

Kế hoạch học tập môn: Giáo dục quốc phòng và an ninh, Lớp CCLLCT A84-BT, từ ngày 14/12 đến 21/12/2020

Tải tập tin đính kèm: 

Tin khác