Nhiệt liệt chào mừng 67 năm Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2021) và Kỷ niệm 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2021)!

Thứ tư, 12 Tháng 5, 2021 - 18:17

Kế hoạch học tập môn: Giáo dục quốc phòng và an ninh, Lớp CCLLCT A84-BT, từ ngày 14/12 đến 21/12/2020