Nhiệt liệt chào mừng 76 năm ngày Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2021) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2021)!

Thứ hai, 27 Tháng 9, 2021 - 10:41

Kế hoạch học tập môn: Giáo dục quốc phòng và an ninh, Lớp Cao cấp LLCT B83-BT, từ ngày 01/6/2021 đến 05/6/2021