Nhiệt liệt chào mừng 47 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2022) và 136 năm Ngày Quốc tế Lao động (01/5/1886-01/5/2022)!

Thứ ba, 17 Tháng 5, 2022 - 23:48

Kế hoạch học tập môn: Giáo dục quốc phòng và an ninh, Lớp Cao cấp LLCT B83-BT, từ ngày 01/6/2021 đến 05/6/2021